ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (13)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (191)

ประกาศล่าสุด


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop)ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop)ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่ : 17 ก.ย. 2566 11.25 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 14 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,248 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ 20 กันยายน ๒๕๖๖ และยื่นเสนอราคาในวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖๖ เวลาตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2566 14.02 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT16 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT16 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566 17.56 น. MOIT16 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT16 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT16 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566 17.56 น. MOIT16 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT16 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566

MOIT16 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566
เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566 17.56 น. MOIT16 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Parse error: syntax error, unexpected '<', expecting end of file in /www/wwwroot/ita.bmnhos.com/contact.php on line 42