ข่าวประชาสัมพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศขายทอดอตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2566


โรงพยาบาลบางมูลนาก จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีขายทดอตลาด จำนวน 166 รายการ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบใต้ประกาศนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

Date วันที่ เรื่อง
2023-09-17 11:25:14 17 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop)ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-08-22 15:20:13 22 ส.ค. 2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้
2023-04-25 15:57:25 25 เม.ย. 2566 ประกาศขายทอดอตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2566
2022-06-27 09:29:02 27 มิ.ย. 2565 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
2022-03-31 10:35:08 31 มี.ค. 2565 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-31 10:20:54 31 มี.ค. 2565 2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-31 09:32:46 31 มี.ค. 2565 1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-27 15:20:48 27 ธ.ค. 2564 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-27 14:09:55 27 ธ.ค. 2564 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-14 14:19:42 14 ธ.ค. 2564 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
2021-12-14 14:12:36 14 ธ.ค. 2564 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)