ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2566

เลือกปีงบประมาณ 2565

เลือกปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลบางมูลนาก โทรศัพท์ : 056-631131

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (9)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (142)

ประกาศล่าสุด


4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2566 16.44 น. MOIT7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2566 16.44 น. MOIT7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2566 16.43 น. MOIT7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2566 16.24 น. MOIT7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศขายทอดอตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2566

โรงพยาบาลบางมูลนาก จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีขายทดอตลาด จำนวน 166 รายการ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบใต้ประกาศนี้
เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2566 15.57 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Parse error: syntax error, unexpected '<', expecting end of file in /www/wwwroot/ita.bmnhos.com/contact.php on line 42